UK office of IDEA StatiCa s.r.o.
Email: info@ideastatica.uk
Phone: +44 (0) 20 3579 9397
Connect with us

IDEA Connection

2016-04-20_1858Οι Πολιτικοί μηχανικοί που ασχολούνται με μεταλλικές κατασκευές, συχνά αντιμετωπίζουν μία σημαντική πρόκληση όταν καλούνται να αναλύσουν και να ελέγξουν μεταλλικές συνδέσεις. Όλα τα στατικά προγράμματα μεταλλικών κατασκευών καλύπτουν λίγο-πολύ το κομμάτι των συνδέσεων, αλλά περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό τύπων συνδέσεων, σε συνάρτηση πάντα και με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα. Ακόμα και την περίπτωση εξειδικευμένων προγραμμάτων για συνδέσεις, ο αριθμός των υποστηριζόμενων τύπων είναι πεπερασμένος, καθώς στηρίζονται στην ίδια φιλοσοφία κατά την οποία ο σχεδιασμός ακολουθεί την υπάρχουσα μεθοδολογία Component method και τον Ευρωκώδικα.

Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μελετών όπου ο σχεδιασμός της σύνδεσης δεν περιγράφεται και δεν αντιμετωπίζεται από τον κανονισμό, και έτσι πρέπει να επαληθευθεί με βάση την κρίση του μηχανικού και να γίνει ένας υπολογισμός της σύνδεσης «στο χέρι».

Αυτές οι περιπτώσεις όμως έχουν 2 σημαντικά μειονεκτήματα:

  • Πρώτον, ο μηχανικός πιθανόν να μην έχει την απαραίτητη εμπειρία σε προχωρημένους υπολογισμούς,
  • και δεύτερον απαιτείται περισσότερος χρόνος για τον υπολογισμό, ενώ είναι και πάντα πιθανό το ενδεχόμενο λάθους.
Το IDEA Connection έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, δίνοντας στον Μηχανικό απόλυτη ελευθερία στον σχεδιασμό της σύνδεσης χωρίς να τον περιορίζει στην γεωμετρία και στα επίπεδα φόρτισης, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή μέθοδο CBFEM που βασίζεται στην τεχνολογία των πεπερασμένων στοιχείων και είναι απόλυτα συμβατή με τον Ευρωκώδικα 3.

Το IDEA Connection εξελίχθηκε με σκοπό να είναι:

Γενικό

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ΟΛΕΣ τις μεταλλικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται στην πράξη, και να μην έχει κανένα περιορισμό στην γεωμετρία

Απλό & Γρήγορο

ώστε να είναι εύκολο στην χρήση και την καθημερινή πρακτική και να παράγει αποτελέσματα γρηγόροτερα από τις υπάρχουσες λύσεις

Αναλυτικό

ώστε ο μηχανικός να έχει ΠΛΗΡΗ ενημέρωση για την συμπεριφορά της σύνδεσης, τις αντοχές όλων των μεμονωμένων συστατικών, αλλά και της συνολικής ασφάλειας

Βασικά χαρακτηριστικά του IDEA Connection

Αυτόματη παραγωγή πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της σύνδεσης

Kανένας περιορισμός στον τύπο σύνδεσης, αριθμό μελών και διευθύνσεις φορτίσεων

Απλή και εύχρηστη εισαγωγή των στοιχείων σύνδεσης χωρίς την ανάγκη σχεδίασης τους

Εντελώς νέος FEA solver ειδικά εξελιγμένος για τον υπολογισμό συνδέσων

Υπολογισμός των εσωτερικών δυνάμεων βάσει ελαστικής/πλαστικής FE ανάλυσης

Υπολογισμός και κατηγοριοποίηση της συνολικής δυσκαμψίας

Υπολογισμός τοπικών λυγισμών της σύνδεσης και κρίσιμου συντελεστή φόρτισης

Ξεκάθαρη ενημέρωση για την συμπεριφορά της σύνδεσης και των κανονιστικών ελέγχων

Το IDEA Connection διαθέτει μία καινοτόμο – και ταυτόχρονα πολύ απλή  φιλοσοφία λειτουργίας – που το διαφοροποιεί από όλα τα άλλα προγράμματα αγοράς, και προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και απόλυτη ελευθερία, στον σχεδιασμό μεταλλικών συνδέσεων.

Το βασικό του στοιχείο είναι ότι η εισαγωγή της γεωμετρίας της σύνδεσης δεν βασίζεται σε τυποποιημένα είδη συνδέσεων, αλλά στην κατασκευαστική λογική μίας σύνδεσης, ακολουθώντας κατά μία έννοια την σειρά των εργασιών (manufacturing operations) που θα πραγματοποιείτο σε ένα εργοστάσιο. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης θα μπορούσαμε να πούμε ότι «κατασκευάζει» μία σύνδεση, έχοντας απόλυτη ελευθερία για την γεωμετρία, τα συστατικά και τα μέλη που συντρέχουν στην σύνδεση.

Η εισαγωγή όλων αυτών των στοιχείων γίνεται μέσω «έξυπνων» μενού επιλογών, τα οποία προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις επιλογές που κάνει ο χρήστης, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε πραγματικό χρόνο στο 3D μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να σχεδιάσει γραφικά την σύνδεση, αλλά απλά να επιλέξει ανάμεσα σε όλες τις βασικές κατασκευαστικές εργασίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία σύνδεση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

2017-03-26_2250

Λόγω της μοναδικής προσέγγισης μέσω πεπερασμένων στοιχείων (FE) που προσφέρει το IDEA Connection σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα της αγοράς, πρακτικά δεν έχει κανένα περιορισμό στο είδος της σύνδεσης που θέλει να μοντελοποιήσει και να αναλύσει ο χρήστης.

Είτε πρόκειται για μία απλή σύνδεσης ροπής, είτε για ένα πολύπλοκο κόμβο στον οποίο διέρχονται 3, 4 ή και περισσότερα μέλη, το IDEA Connection θα μπορέσει να τον κατασκευάσει και να τον αναλύσει με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα πεπερασμένα στοιχεία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα συνδέσεων που μπορείτε να αναλύσετε:

Η βασική καινοτομία του IDEA Connection έγκειται στο γεγονός ότι διαθέτει ένα εντελώς καινούργιο FEM solver, ειδικά εξελιγμένο για την ανάλυση μεταλικών συνδέσεων, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν γενικούς FEM solvers. η ανάλυση της σύνδεσης βασίζεται στην τεχνολογία των πεπερασμένων στοιχείων, που αποτελεί την πιο ακριβής και αξιόπιστη λύση, και χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την επίλυση κάθε είδους κατασκευής.

Ταυτόχρονα, έπειτα από χρόνια έρευνας έχει καταφέρει να εφαρμόσει μία μεθοδολογία υπολογισμού των κοχλιών και συγκολλήσεων (που έχει κατοχυρωθεί ως πατέντα) με την οποία η προσωμοίωση της σύνδεσης γίνεται με τον πλέον ιδανικό τρόπο: όλες οι μεταλλικές λεπίδες διαθέτουν το δικό τους πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων (και όχι ενοποιημένο όπως όλα τα προγράμματα γενικής ανάλυσης) και αλληλεπιδρουν μεταξύ τους μέσω των συγκολλήσεων και των κοχλιών. Με άλλα λόγια όλες οι δυνάμεις περνούν μέσα από τις συγκολλήσεις και τους κοχλίες, όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα!

Και το πιο σημαντικό, είναι ότι όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη αυτόματα από το πρόγραμμα, και έτσι ο χρήστης επικεντρώνεται μόνο στην γεωμετρία της σύνδεσης και στην εφαρμογή των φορτίων. Έτσι, ακόμα και ένας μηχανικός που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με πεπερασμένα στοιχεία, είναι σε θέση να αναλύσει και να ελέγξει και την πλέον πολύπλοκη σύνδεση σε ελάχιστα λεπτά!

Τα κύρια χαρακτηριστικά του IDEA Connection στον τομέα της ανάλυσης και ελέγχων είναι:

Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

Με τον ειδικά εξελιγμένο solver που διαθέτει το IDEA Connection, το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων παράγεται αυτόματα για όλα τα μεταλλικά ελάσματα, αλλά ξεχωριστά για το καθένα, και με την δική τους πυκνότητα η οποία υπολογίζεται από το πρόγραμμα με βάση την γεωματρία και την πολυπλοκότητα.  Οι συγκολλήσεις και κοχλίες μοντελοποιούνται ως καταναγκασμοί και η ροή δυνάμεων μεταξύ των λεπίδων διέρχεται μέσω αυτών, παρόλο το πλέγμα δεν είναι σε επαφή, όπως δηλαδή συμβαίνει και στην πραγματικότητα.

Συγκολλήσεις και κοχλίες

Οι κοχλίες και οι συγκολλήσεις μοντελοποιούνται ξεχωριστά ως ειδικά μη-γραμμικά ελατήρια με προκαθορισμένο διάγραμμα stress-strain με εντός και εκτός επιπέδου εφελκυστική αντοχή και αντίσταση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται για κάθε μία συγκόλληση και κοχλία ξεχωριστά, και όλα τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα, ώστε ο χρήστης να έχει απόλυτη εποπτεία.

Φαινόμενα τοπικού λυγισμού

Πολύ χρήσιμη ανάλυση για την συμπεριφορά της σύνδεσης, ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές είναι η ανάλυση λυγισμού. Από αυτή μπορεί κανείς να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο αστοχεί η σύνδεση αλλά και τον κρίσιμο συντελεστή της. Έτσι μπορεί κανείς να αλλάξει μια σύνδεση (που κατά τα άλλα μπορεί να παραλάβει τα φορτία σχεδιασμού) ώστε να αστοχεί με συγκεκριμένο τρόπο. Ο λυγισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στον σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών. Η μέθοδος CBFEM που εφαρμόζει το IDEA Connection λαμβάνει υπόψη ότι όλα τα γραμμικά μέλη ενός φορέα έχουν σχεδιαστεί σωστά στο 3D μοντέλο της κατασκευής, και έτσι επικεντρώνεται μόνο σε τοπικά φαινόμενα λυγισμού που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή της σύνδεσης.

Υπολογισμός / κατάταξη δυσκαμψίας

Μια πολύ σημαντική δυνατότητα που παρέχεται ως αποτέλεσμα της μη γραμμικής ανάλυσης είναι η δυνατότητα κατάταξης των συνδέσεων ως προς την δυσκαμψία κατά τα απαιτούμενα από τον EN 1993-1-8. Η δυνατότητα είναι πολύ σημαντική αφού τελικά επαληθεύει τις παραδοχές που έγιναν κατά την ανάλυση του συνόλου του φορέα. Η κατάταξη γίνεται για κάθε μια φορτιστική κατάσταση ξεχωριστά και παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε βήμα υπολογισμού.

Εδράσεις / Αγκυρώσεις

Ο σχεδιασμός εδράσεων διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα: η φόρτιση μπορεί να γίνει σε 2D ή 3D (και οι 6 δυνάμεις), ενώ μπορούν να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα υποστηλώματα στον ίδιο κόμβο.  Ο προσανατολισμός μπορεί να είναι είτε κάθετος είτε οριζόντιος (στηρίξεις σε τοίχο). Το σκυρόδεμα προσομοιώνεται ως στοιχείο μονόπλευρης επαφής με συμπεριφορά εδάφους κατά το μοντέλο Winkler-Pasternak. To ειδικό στοιχείο επαφής που τοποθετείται μεταξύ της λεπίδας και του σκυροδέματος, επιτρέπει την προσομοίωση όλων των μηχανισμών μεταφοράς διάτμησης, είτε μέσω τριβής, είτε μέσω των αγκυρίων είτε μέσω διατμητικού συνδέσμου από τμήμα μέλους. Επίσης, το σύνολο των μηχανισμών αυτών μπορούν να συνυπάρχουν και μπορεί να προσομοιωθεί και η παρουσία κονιάματος στάθμισης. Τέλος το σκυρόδεμα υπό θλίψη ελέγχεται σε με βάση τη μέση τάση της θλιβόμενης ζώνης.

Κανονιστικοί έλεγχοι (EC-AISC)

Το IDEA Connection εκτελεί πλήρως όλους τους ελέγχους που απαιτεί ο Ευρωκώδικας (EN 1993-1-8) ή ο Αμερικάνικος κανονισμός (AISC), για όλα τα συστατικά μίας σύνδεσης μεμονωμένα (ελάσματα, συγκολλήσεις και κοχλίες), και δίνει απόλυτη εποπτεία στα αποτελέσματα, αναφέροντας αναλυτικά όλα τα εντατικά μεγέθη αλλά και μία απλή κατάσταση Pass/Fail για όλα αυτά. Έτσι ο μηχανικός είναι σε θέση να γνωρίζει άμεσα ποιο τμήμα της σύνδεσης αστοχεί και κατά πόσο, ώστε να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές.

Εισαγωγή

Η μέθοδος CBFEM που χρησιμοποιεί το IDEA Connection είναι μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος για την ανάλυση και τον σχεδιασμό μεταλλικών συνδέσεων, που αναπτύχθηκε μέσα από την συνεργασία πολλών ετών της ομάδας εξέλιξης της IDEA-RS και των Πανεπιστημίων της Πράγας και Brno, και πιο συγκεκριμένα με τον καθηγητή Frantisek Wald (έναν από τους πιο έμπειρους ερευνητές και νυν μέλος της Ευρωπαικής τεχνικής επιτροπής Ευρωκωδίκων για τις συνδέσεις ), αλλά και πολλών μηχανικών με εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές. H CBFEM ουσιαστικά αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τις συνδέσεις, βασιζόμενη στα πλεονεκτήματα των 2D πεπερασμένων στοιχείων, και προσφέρει έτσι πολύ περισσότερες δυνατότητες ανάλυσης & σχεδιασμού σε σχέση με την παραδοσιακή Component method στην οποία βασίζοντα όλα τα υπάρχοντα προγράμματα της αγοράς.

Μετά από πολλά χρόνια εξέλιξης και εργαστηριακών τεστ, η CBFEM έχει αποδείξει την αξιοπιστία της όσον αφορά συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με την Component method, και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζουμε μεταλλικές συνδέσεις στο μέλλον.

Σε τι διαφέρει λοιπόν η CBFEM?

Ως γνωστόν, ο τρόπος υπολογισμού των μεταλλικών συνδέσεων που είχε επικρατήσει τα τελευταία χρόνια ήταν η Component method, κατά την οποία η σύνδεση αναλύεται σε ξεχωριστά τμήματα και στην συνέχεια καθορίζεται η συμπεριφορά τους σε σχέση με αξονικές και διατμητικές δυνάμεις. Έπειτα, τα στοιχεία αυτά ομαδοποιούνται για να εξεταστεί η στροφική/καμπτική τους συμπεριφορά η οποία προσομοιώνεται μέσω ελατηρίων τα οποία εφαρμόζονται σε ένα γενικό μοντέλο. Τα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση όλης της πειραματικής και θεωρητικής γνώσης για την συμπεριφορά των συστατικών μίας σύνδεσης (κοχλίες, συγκολλήσεις και ελάσματα). Αυτό προσφέρει μία ακριβής πρόγνωση της συμπεριφοράς σε ελαστικό και οριακό επίπεδο φόρτισης, ενώ η επαλήθευση του μοντέλου αυτού είναι εφικτή μέσω απλού υπολογισμού.

Το μεγάλο μειονέκτημα όμως της μεθόδου αυτής, είναι ότι η πειραματική εκτίμηση της κατανομής των εσωτερικών δυνάμεων μπορεί να γίνει μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό τύπων συνδέσεων. Σε πρόσφατα επιστημονικά κείμενα, η περιγραφή μη-τυπικών στοιχείων μίας σύνδεσης είτε δεν υπάρχει, είτε στοιχειοθετούνται ελλιπώς. Για παράδειγμα, συνδέσεις με κοιλοδοκούς περιγράφονται στην παρ. 7 του ΕΝ1993-1-8 [6] μέσω curve fitting procedures, των οποίων η συμβατότητα με την Component method δεν είναι αξιόπιστη. Επιπλέον, δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο διαφορετικών διευθύνσεων, και πολλές φορές στα προαναφερόμενα μοντέλα δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη όλα τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από την μοντέρνα ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία. Για παράδειγμα η εγκάρσια τέμνουσα σε μια σύνδεση ροπής.

CBFEM – η νέα προσέγγιση

Η CBFEM είναι ουσιαστικά ένα πάντρεμα της παραδοσιακής Component methοd με σύγχρονες ανάλυσεις πεπερασμένων στοιχείων, και βασίζεται στην ιδέα ότι τα περισσότερα έγκυρα και χρήσιμα κομμάτια της Component method πρέπει να διατηρηθούν. Αντίθετα, το αδύνατο σημείο της Component method – η γενικότητα με την οποία αναλύονται οι τάσεις σε μία σύνδεση – αντικαθίσταται με την μοντελοποίηση και ανάλυση μέσω πεπερασμένων στοιχείων.

Η CBFEM, βασίζεται στην αναγωγή όλων επί μέρους τμημάτων μιας σύνδεσης σε ξεχωριστά κομμάτια – ελάσματα, συγκολλήσεις, κοχλίες, αγκύρια και μπλοκ σκυροδέματος. Κάθε κομμάτι έχει την δική του μέθοδο ανάλυσης:

  • 2D πλάκες πεπερασμένων στοιχείων για μεταλλικά ελάσματα θερμής/ψυχρής έλασης
  • Αυτόματη δημιουργία καταναγκασμών για τις συγκολλήσεις
  • Μη-γραμμικά ελατήρια για κοχλίες και αγκύρια
  • Μπλοκ σκυροδέματος ως στοιχείο μονόπλευρης επαφής με συμπεριφορά εδάφους κατά το μοντέλο Winkler-Pasternak

Μη-γραμμική ανάλυση

Untitled-1Για να υπολογιστεί σωστά μία μεταλλική σύνδεση είναι γνωστό ότι η μη-γραμμική ανάλυση είναι απολύτως απαραίτητη. Για είναι εφικτή αυτή η μη-γραμμική ανάλυση που εκτελείται από την μηχανή επίλυσης, υιοθετείται ο νόμος υλικού που περιγράφεται στην παράγραφο C.8 του τμήματος EN1993-1-5 του Ευρωκώδικα, και ο οποίος χρησιμοποιείται σε ερευνητικό επίπεδο ή σε ανάλογες αναλύσεις.

Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι ότι δεν ελέγχει μόνο τάσεις, αλλά κυρίως το όριο της ανηγμένης παραμόρφωσης το οποίο είναι 5% με βάση τον Ευρωκώδικα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς στον συνοπτικό καθολικό έλεγχο, να δει ότι η κόκκινες περιοχές ξεπερνούν το εν λόγω όριο ενώ οι υπόλοιπες επαρκούν.

Είναι σαφές ότι η ανάλυση & σχεδιασμός των συνδέσεων είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν στον κόμβο από την ανάλυση του πλήρους χωρικού μοντέλου της κατασκευής, η οποία πραγματοποιείται στο βασικό στατικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο μηχανικός, όπως π.χ. το Scia Engineer. Το IDEA Connection έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με αυτό, έτσι ώστε να σας γλυτώνει χρόνο από την διαδικασία της εισαγωγής των εντατικών μεγεθών, αλλά και να αποκλείει πιθανά λάθη από τον χρήστη κατά την μεταφορά. Ανάλογα με το πρόγραμμα, η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι αμφίδρομη, δηλαδή να μεταφερθούν τα αποτελέσματα ανάλυσης την σύνδεσης από το IDEA Connection προς το στατικό πρόγραμμα.

Μέσω ενός απλού interface, ο χρήστης εισάγει την γεωμετρία όλου του φορέα, από την οποία το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα όλους τους κόμβους. Στην συνέχεια  επιλέγει έναν ή και περισσότερους, που θέλει να αναλύσει και τους εισάγει στο IDEA Connection. Αυτομάτως, ή γεωμετρία του κόμβου δημιουργείται, με όλα τα μέλη που συντρέχουν σε αυτόν και τις αντίστοιχες διατομές τους. Από εκεί και πέρα, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία εισαγωγής των κατασκευαστικών λεπτομερειών (συγκολλήσεις, ενισχύσεις, κτλ.) και να κάνει την ανάλυση της σύνδεσης.

Τόσο στατικά όσο και σχεδιαστικά προγράμματα υποστηρίζονται στην διαδικασία ΒΙΜ. Προς το παρόν παρέχεται επικοινωνία με τα παρακάτω προγράμματα:


Γενικές διατομές

Εκτός από τις μεμονωμένες διατομές εμπορίου, το IDEA Connection έχει την δυνατότητα να εισάγει και να αναλύσει γενικές διατομές , οι οποίες μπορούν να προέρχονται από σύνθεση άλλων διατομών και ελασμάτων.  Έτσι ο χρήστης δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ο ίδιος δικές του διατομές.

Πρότυπες συνδέσεις (templates)

Για να διευκολύνει και να επιταχύνει ακόμα περισσότερο την καθημερινή εργασία του μηχανικού, το IDEA Connection διαθέτει την δυνατότητα της αποθήκευσης όλων των κατασκευαστικών εργασίων (manufactoring operations) που κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο σύνδεσης (δοκού-υποστηλώματος, έδρασης, κτλ.) ως ένα πρότυπο.  Στην συνέχεια, εφόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νέα σύνδεση του ίδιου τύπου με τις ίδιες εργασίες (π.χ. με τη ίδια μετωπική πλάκα, τις ίδιες ενισχύσεις, κτλ.), το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε με ένα κλικ αυτό το πρότυπο.

Τεύχος υπολογισμών

Το IDEA Connection προσφέρει ένα πλήρες τεύχος αποτελεσμάτων που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τον ίδιο τον χρήστη, όσο και για τον ελεγκτή της μελέτης.  Μέσα από ένα απλό και ευανάγνωστο περιβάλλον, ο χρήστης μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται σε μορφή πινάκων, αλλά και γραφικές αναπαράστασεις της ανάλυσης πάνω στο 3D μοντέλο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την μέθοδο CBFEM?